Problémy vody ze studní a vrtů

Plánujete využívat svou studnu jako zdroj pitné vody? K tomu se můžete uchýlit pouze v případě, že bude splňovat požadavky na kvalitu, které stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Nutno však podotknout, že drtivá většina studní těmto stanovám nevyhovuje. Není však potřeba věšet hlavu, protože se voda dá upravit. K tomu můžete využít například různé filtračních systémy, které se na trhu pohybují v širokém cenovém rozpětí.

Ze všeho nejdříve je však potřeba pomocí rozboru určit, jak si voda z vaší studny vlastně stojí. Od toho se pak budou odvíjet další potřebné kroky, protože nevyhovující stav může způsobovat hned několik přítomných látek.

Znečištění bakteriemi

Rozbor vody může ukázat, že se ve vodě vyskytuje nadměrné množství bakterií. To by mohlo mít na zdraví člověka naprosto fatální následky, pokud by se rozhodl ji přesto začít konzumovat. Studna je potřeba pečlivě vyčistit a vybrat z jejího dna usazený kal. Vnitřní stěny musíte pečlivě vydezinfikovat a také utěsnit spáry a díry.

Bakterie
Bakterie

Tím se na nějaký čas dokážete bakterií zbavit. Pokud se ovšem vaše studna nachází v blízkosti polí, kanalizace nebo septiku, nejedná se o konečné řešení, protože se do vaší studny budou neustále vracet. Vodu ve studni proto můžete udržovat nezávadnou pomocí UV lampy a nebo dávkovacího čerpadla. Ty už si s odstraněním bakterií dokáží poradit.

Nadbytek železa a manganu

Pokud vaše studna obsahuje železitou vodu a vy problém dlouhá léta necháváte být, může vám zanést trubky měkčím kalem. Tím pádem si zbytečně přiděláváte práci navíc, protože trubky budete muset vyčistit. Hnědá až rezavá voda plná železa také ničí veškeré spotřebiče, které jsou s ní nuceni pracovat.

Přítomnost manganu zase poznáte díky mastnému povlaku na hladině vody. Vyskytuje se však i v podobě černých teček. I mangan působí negativně na veškeré sanitární zařízení a spotřebiče, proto by se měl nadbytek obou zmíněných látek neodkladně řešit. A řešení samozřejmě závisí na rozboru vody, podle kterého se dá jasně určitě velikost a náplň filtrační jednotky. Ta vás problémů velice rychle a efektivně dokáže zbavit.

Železitá voda
Železitá voda

Tvrdá voda vyvolává vznik vodního kamene

Vysoká tvrdost vody z vaší studny zapříčiní vznik vodního kamene na topných tělesech, dlažbě, kovovém potrubí i bateriích. Jedná se o skutečně zásadní problém pro fungování domácnosti. Voda by sice měla obsahovat nějaké množství vápníku a hořčíku, ovšem přehnané hodnoty dokáží spíše uškodit. Nejedná se ale o problém, který by se nedal vyřešit. Iontoměnič na sebe váže právě vápník a hořčík. S jeho použitím dokážete vodu jednoduše změkčit a dostat se k žádoucím číslům, které tvorbě vodního kamene zabrání.
Tvrdost vody nejčastěji postihuje kopané studny. Jejich filtrační jednotka se při „léčbě“ iontoměničem musí pravidelně regenerovat speciální solí.

Nadměrné množství dusičnanů

Jestli se nacházíte v blízkosti pole, dá se předpokládat, že jej zemědělci pravidelně hnojí. Proto se pravděpodobně zvýšená hodnota dusičnanů dostane i do vaší studny. Ty mají nedozírné následky na zdraví dospělého člověka, ale ještě daleko hůře jej snášejí děti. Nebezpečí spočívá v jejich přeměně na toxické dusitany, ke kterému dochází v zažívacím traktu. Proto je naprosto zásadní k úpravě vody přistoupit co možná nejdříve.
Dusičnany se bohužel nedají z vody odstranit pomocí převaření jako bakterie, ale likvidují se lokálně nebo centrálně. K tomuto úkonu se určitě vyplatí zajištění specializované firmy, která má za sebou dostatek praxe a zkušeností, aby si s problémem dokázala adekvátně poradit.

Problémů může být více

V předchozích částech jsme vám nastínili nejčastější problémy, které vás se spojitosti s kvalitou vody ve studni mohou potkat. Nadlimitní hodnoty se však mohou týkat i jiných látek. Všechny ale mají jeden společný jmenovatel, který zní – všechny se dají odstranit. Stačí jen vědět, jak na to.

Komentáře