Co byste měli vědět o vodě

Říká se kde je voda, tam je život. Voda se nachází v nás a také všude kolem nás. Voda je nezbytná pro život, ale také je to látka s mnoha zajímavými vlastnostmi.

Co je to voda?

Voda je bezbarvá, průhledná kapalina, která je v silné vrstvě mírně namodralá. Voda nemá chuť ani zápach. Tání vody běžně nastává při 0 °C,  vaří se při 100°C. Největší hustotu má voda při 3,98 °C (1,000 g/cm).

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku se sumárním vzorcem H2O. Většinou se však vyskytuje včetně mnohých příměsí z nichž nejčastější jsou minerální soli. 97% vody na planetě zemi je slené. Na sladkou vodu zbývají pouhá 3%, která jsou převážně obsažena v ledovcích.

Voda

 

Rozdělení vod

Vodu můžeme rozdělit podle několika základních kritérií.

Podle tvrdosti

velmi tvrdá > 3,76 mmol/l
tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l
středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l
měkká 0,7 – 1,25mmol/l
velmi měkká < 0,5 mmol/l

Podle salinity

Vodu podle obsahu soli rozdělujeme na slanou, sladkou a brakickou. Brakická voda je voda, která má koncentraci solí na pomezí mezi mořskou a sladkou vodou.

Podle mikrobiologických ukazatelů

Vodu rozdělujeme na vodu pitnou (čistá voda zdravotně nezávadná vhodná ke konzumaci), na vodu užitkovou (obvykle je zbavená minerálů a nečistot), která se používá v průmyslu a potravinářství a na vodu odpadní.

 

Podle skupenství

Voda může mít celkem tři skupenství. Nejčastěji ji najdeme ve skupenství tekutém (řeky, moře,..). Dále ve skupenství  tuhém (led) a do třetice ve skupenství plynném (pára).

Význam vody

Voda je nezbytnou součástí živých organizmů. Je obsažena ve všech tělních tekutinách a v buňkách. U člověka voda tvoří až 80% tělesné váhy.

V lidském těle voda: rozpouští živiny, odvádí pryč škodlivé látky, funguje jako regulace tělesné teploty a přepravuje látky potřebné ke stavbě buněk.

 

 

Komentáře