Změkčování vody

Pod pojmem změkčování vody se neskrývá nic jiného než odstranění rozpuštěných minerálních látek. Jedná se převážně o hořečnaté a vápenaté soli. Jejich přítomnost ve vodě sice není nebezpečná ze zdravotního hlediska, vzniklé úsady ale mohou poškozovat potrubí či snižovat účinnost domácích spotřebičů.

Změkčovač vody AquaSoftener
Změkčovač vody AquaSoftener

Tvrdost vody

Laboratorní tvrdostí vody se rozumí jako sumě vápníku a hořčíku. Uvádí se v několika jednotkách nejčastější jsou stupně tvrdosti vody (u nás se nejvíce setkáme s německými stupni dH°), nebo mmol/l.

V závislosti na typu rozpuštěných solí rozlišujeme přechodnou a trvalou tvrdost vody. Přechodná je způsobena hydrogenuhličitany. Lze jí odstranit převařením vody, rozpuštěný hydrogenuhličitan se ale z vody vysráží v podobě uhličitanu vápenatého. Tato sloučenina není nic jiného než vodní nebo kotelní kámen. Trvalou tvrdost vody způsobují převážně chloridy, sírany, dusičnany a křemičitany a převařením vody odstranit nelze.

Limity

Co se týče limitů, v případě tvrdosti vody je legislativně upravena jenom její minimální tvrdost. Doporučená tvrdost vody se pohybuje mezi 2 až 3,5 mmol/l, minimální obsah vápníku by měl být 30 mg/l a hořčíku 10 mg/l. Tyto limity ovšem berou v úvahu jen zdravotní hledisko. Vzhledem k tomu, že pro tvrdost vody není stanovená žádní maximální hodnota, a voda z přírodních zdrojů s obsahem minerálních látek převyšující doporučené hodnoty se ve vodárnách za účelem snížené tvrdosti neupravuje, jsou technologie zabývající se změkčováním vody jedny z nejžádanějších.

Problémy spojené s tvrdou vodou

Jak už bylo zmíněno ve vodě rozpuštěný hydrogenuhličitann vápenatý (Ca(HCO3)2) se za zvýšené teploty sráží v podobě nerozpustného uhličitanu vápenatého (CaCO3). Ten se usazuje na topných tělesech spotřebičů či v potrubí, čímž dochází ke snížení účinnosti přístrojů nebo jejich úplnému zničení. Tvrdá voda také snižuje rozpustnost pracích prostředků a má tak za následek jejich zvýšenou spotřebu. Rychlost tvorby vodního kamene roste s teplotou, proto bývá jako jedno z možných preventivních opatření doporučováno omezit ohřev teplé vody na 60 – 70°C.

Sprchová baterie s nánosem vodního kamene
Sprchová baterie s nánosem vodního kamene

Obzvlášť velké riziko představuje vodní a kotelní kámen pro průmyslové výroby, kde hrozí zanesení a ucpání tepelných výměníků, reverzních osmóz, topných systémů a podobně. Usazený vodní nebo kotelní kámen je pak prakticky nemožné odstranit a je nutná kompletní výměna celého zařízení.

Možnosti změkčování

Pod pojmem změkčování vody se rozumí snížení obsahu v ní rozpuštěných minerálních látek. To lze provést například buď pomocí iontové výměny nebo reverzní osmózy. Iontová výměna probíhá na silně kyselém katexu, který mění vápenaté a hořečnaté ionty z vody za sodné kationty. Výhoda iontové výměny spočívá v tom, že se jedná o selektivní proces.

Ukázky změkčovačů vody pro domácnosti

Ke změkčení vody lze využít také reverzní osmózu. Ta ale odstraní z vody všechny ionty, což je problém u vody, která má být využívána jako pitná. Takto získaná demineralizovaná voda najde uplatnění spíše v průmyslu, pro pitné účely ale opravdu vhodná není. Pitnou vodu je tedy nutné změkčit pouze částečně. Pro průmyslové využití je naopak často žádoucí odstranit z ní všechny rozpuštěné látky a změkčení se tak provádí až na nulovou tvrdost.

Komentáře