Úpravy vody v kosmetickém průmyslu

Kosmetický průmysl klade na čistotu vody vysoké nároky, neboť není používána jen jako chladící médium nebo mycí kapalina ve výrobních procesech, ale je také významnou složkou kosmetických produktů. Proto je nutné zajistit dokonalou čistotu používané vody.

Kosmetika
Kosmetika

Nejčastěji prováděné úpravy

Změkčování a demineralizace vody

Základní úpravou vody je jako v každé jiné průmyslové aplikaci její změkčení tedy odstranění ve vodě rozpuštěných minerálních látek. To je důležité pro zabránění tvorby vodního a kotelního kamene, který zanáší potrubí a další zařízení a může být příčinou jejich snížené účinnosti nebo dokonce jejich úplného selhání. Protože pro potřeby kosmetického průmyslu je také nutné snížit vodivost vody na hodnoty kolem 0,5 µS/cm, tj. vodu demineralizovat upravuje se reverzní osmózou. Ta z vody odstraní plošně veškeré rozpuštěné látky nejen ty způsobující tvrdost vody. I přesto je ale někdy vhodné vodu za reverzní osmózou ještě dočistit například demineralizačním filtrem AquaBed.

Dezinfekce vody

Kosmetický průmysl klade také vysoké nároky na čistotu vody z mikrobiologického hlediska. Je proto nutné odstranit bakteriální znečištění, které by mohlo výrobky znehodnotit. Vzhledem k tomu, že některé chemické dezinfekční prostředky nejsou vhodné, protože jejich vedlejší produkty zůstávají ve vodě, může se odstranění mikroorganismů provádět UV zářením. Tento proces je založen na fotochemické degradaci nukleových kyselin mikroorganismů. Tím, že dojde k poškození nukleových kyselin, kde má buňka uloženou dědičnou informaci, nemůže se dále rozmnožovat. Proces na rozdíl od chemického čištění nemění původní složení vody a nevnáší do ní žádné vedlejší produkty dezinfekce. Ty jsou nežádoucí ve vodě, používané do samotných výroků, ale mohou také poškozovat jiná zařízení například reverzní osmózy. Výhodou této metody je také to, že účinnost UV záření není výrazně ovlivněna, teplotou, pH, obsahem zásaditých iontů a množstvím celkového organického uhlíku ve vodě.

K dezinfekci vody lze použít buď střednětlaké nebo nízkotlaké UV lampy. Nízkotlaké emitují monochromatické záření o vlnové délce 254 nm, střednětlaké lampy jsou tzv. polychromatické tj. emitují zářené o vlnových délkách mezi 180 – 400 nm.

Komentáře