Jak na vodu z vrtu či studny

chalupa

Vlastní zdroj vody na pozemku je cenný poklad. Zvyšuje hodnotu nemovitosti a svému majiteli přináší žádaný pocit nezávislosti na externí dodávce vody. O tom, zda se rozhodnout pro vodu z vlastní studny vrtané či kopané či pro tu z veřejného vodovodu existuje množství faktorů. O vodu z vlastní studny je potřeba se starat, neboť není pravidelně monitorovaná jako voda od vodárenské společnosti. Alespoň základní úprava vody bývá obvykle nutností.

Výstavba studny

Studna je ze zákona vodní dílo. Před započetím stavebních prací je potřeba provést geologický průzkum (https://www.estav.cz/cz/7304.jake-pruzkumy-pozemku-si-zajistit-pred-stavbou-rodinneho-domu) a musí být splněna řada legislativních podmínek. K výstavbě studny je třeba žádat stavební povolení jehož součástí je hydrogeologický posudek. Dále musíte získat povolení k odběru podzemní vody a součástí žádosti o výstavbu nové studny je i územní rozhodnutí, k němuž se vyjadřují i sousedé. Ti v případě, že by jim voda z vaší studny ovlivňovala vydatnost ve svých zdrojích, nemusí být vašemu dílu zcela nakloněni.

Hloubka studny záleží na tom, jak jsou spodní vody vydatné. Studny dělíme na vrtané a šachtové. Ty vrtané mají větší hloubku, ale menší průměr. U studní šachtových je tomu naopak. Další požadavky na výběr vhodného místa pro studnu jsou následující:

  • Studna se nesmí nacházet poblíž jakéhokoliv zdroje znečištění
  • Nesmí být budována v blízkosti jiné studny, aby neomezovala sousední majitele v odběru vody
  • Musí mít požadovanou vydatnost pramene.

Najít proto vhodné místo pro studnu není úplně jednoduché. Vyhláška udává vzdálenosti v metrech, ve kterých existuje potenciální ohrožení. Tím je například existence skladovacích nádrží na pohonné hmoty, přítomnost septiku nebo kanalizační přípojky, či plochy, která je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná.

Žádost o povolení výstavby studny a k odběru podzemní vody se podávají na vodoprávním úřadě. Územní rozhodnutí vydává stavební úřad. V případě studní hlubších než 30 metrů se musí zažádat povolení příslušný krajský úřad, neboť studna se ze zákona stává báňským dílem. Když se to shrne, než se kopne do země, může to trvat tři měsíce i déle.

Výhody a nevýhody vlastní studny

Voda z vlastní studny není tak intenzivně ošetřovaná jako ta z veřejného vodovodu. Velkou výhodou je, že neobsahuje chlor, který může citlivějším osobám způsobit nepříjemné pocity pálení a štípání. Dále, jak už bylo řečeno, vlastník studny se stává nezávislým na externí dodávce. Voda ze studny také obsahuje cenné minerály, které jsou zdrojem místně specifické chuti vody. Vlastník studny také není ohrožován výpadky dodávky vody vlivem poruchy potrubí nebo omezením její dodávky v suchém období

K nevýhodám patří vysoké počáteční náklady na výstavbu studny, přestože návratnost je poměrně rychlá, nutnost každoročního rozboru vody a počítání s dalšími riziky ‒ studna může být kontaminovaná přívalovými dešti nebo nevhodnou činností na sousedním pozemku. Dalším rizikem je, že vlivem suchého období může dojít ke ztenčení vydatnosti pramene a majitel se může ocitnou doslova „na suchu“.

Kdo provede výstavbu vrtané studny

Výstavba studni svépomocí se nedoporučuje. Bez povolení se může kopat jen do hloubky tří metrů, a to pro získání kvalitní vody nestačí. Výstavba vrtané studny je mnohem výhodnější než studny kopané. Voda z hlubokého zdroje také není tak náchylná na znečištění. Výstavbu provádějí certifikované firmy doslova „na klíč“. Firma pečlivě zmapuje pozemek, zpracuje projektovou dokumentaci, dodrží veškerá legislativní opatření, realizuje zakázku, instaluje čerpací techniku a často provádí i pravidelný servis. Studnaře si pečlivě prověřte tak abyste později nelitovali ‒ podle referencí si najděte opravdové odborníky z oboru. Firmy také garantují, že pokud provede vrt a zdroj vody nenalezne, tak nemusíte za zakázku platit.

Voda vyžaduje údržbu

Voda z vlastního vrtu vyžaduje pravidelnou údržbu. Častým zdrojem znečištění jsou drobné částečky mechanického znečištění nebo choroboplodné zárodky. Voda ze studny by měla být kontrolovaná nejméně jedenkrát ročně. U vody ze studny stejně jako u studny samotné je nutné pravidelně provádět dezinfekci vody. Lze si objednat také odborné čištění studny, to by mělo být prováděno zhruba v pětiletých intervalech.

Rozbor vody

Součástí péče o studnu by měl být pravidelný odběr a rozbor vody. Postačí základní rozbor, kdy se určuje například obsah dusičnanů, železa, pesticidů a choroboplodných mikroorganismů. Komplexní rozbor se doporučuje udělat po kolaudaci nové studny nebo rekonstrukci studny starší.

Vyplatí se vrtaná studna?

Lze s jistotou říci, že voda z vlastní studny se vzhledem ke zvyšujícím se poplatkům za vodné a stočné vyplatí. Odebírá-li vodu čtyřčlenná rodina, pak je návratnost investice velmi rychlá. Vrtanou studnu lze pořídit již za 30000 korun. Pokud je navíc voda používaná k zalévání zahrady, návratnost se zvyšuje.

Komentáře