Sinice, řasy, prvoci. Podívejte se na problémy s mikroskopickým obrazem vody

Sinice ve vodě

Problémy s mikroskopickým obrazem vody se netýkají jen bazénů a koupališť. Sinice a další mikroorganismy se dostávají i do pitné vody, kromě toho jsou ve vodě přítomny také nečistoty anorganického původu, které se do ní často dostávají například korozí rozvodných systémů.

Mikroskopický obraz

Co se týče pojmu mikroskopický obraz vody, rozumí se pod ním celkový obsah všech mikroorganismů a mikročástic, které se ve vodě mohou vyskytovat. Z mikroorganismů sem patří zejména sinice ale také řasy, prvoci, hlístice a podobné organismy patřící k eukaryotům. Mikroskopický obraz zahrnuje také materiály anorganického původu, jakými mohou být například sloučeniny vzniklé korozí rozvodných systémů nebo zrnka písku. Dále sem patří také materiály organického původu jako například zbytky schránek měkkýšů a plžů, zbytky rostlinných pletiv či pylová zrnka. Pro tyto neživé částice se používá název abioseston. Do mikroskopického obrazu vody se naopak nezahrnují bakterie. Ty většinou bývají příliš malé na to, aby je metody používané pro stanovení mikroskopického obrazu dokázaly zachytit.

Gallionella-ferruginea
Gallionella-ferruginea

Projevy a zdravotní rizika

Znečištěná voda je zakalená, zákal vody se může držet u dna i při hladině. Mikroorganismy mohou způsobovat zažívací problémy, jsou zaznamenány i případy nakažení parazity. Nejčastěji zastoupenými mikroorganismy ve vodě jsou sinice. Ty se vyskytují převážně v povrchových vodách a mohou tak napadnou i vodní plochy sloužící jako zásobárny pitné vody. Sinicím se dobře daří v teplé vodě bohaté na živiny. Při přemnožení vylučují tyto organismy látky zvané cyanotoxiny, které mohou negativně ovlivňovat celou škálu životně důležitých orgánů od jater až po nervovou soustavu. Voda napadená sinicemi by neměla být v žádném případě používána ani jako užitková.

Limity

Obsah mikroorganismů nebývá udáván v obvyklých miligramech na litr vody, ale v počtu jedinců vyskytujících se v ml analyzované vody, abioseston se udává v procentech. Maximální povolené množství abiostestonu je 10 %, u mikroorganismů se rozlišují organismy usmrcené dezinfekcí a živé. V prvním případě je limit stanoven na 50 jedinců/ml, živé mikroorganismy nesmí být ve vodě přítomny vůbec. Spolu s údaji o obsahu bakterií jako například koliformní bakterie či enterokoky patří údaje o mikroskopickém obrazu k deseti ukazatelům mikroskopického znečištění vody vyhodnocovaných při laboratorních rozborech.

Odstranění mikroorganismů z vody

Nejjednodušším způsobem odstranění mikroorganismů je úprava vody za využití filtračních metod. Pro odstranění písků, či bahna je místo klasických pískových filtrů výhodnější použít filtrační vložky vyrobené z polymeru polypropylenu. Ty jsou díky použitému materiálu odolné i vůči bakteriálnímu napadení. Zatímco v případě odstranění organických zbytků filtrace stačí, nedílnou součástí odstranění mikroorganismů je také dezinfekce vody a zamezení vytvoření podmínek vhodných pro jejich růst. K tomu lze využít dezinfekci oxidem chloričitým (ClO2) nebo aplikaci algicidu (látky hubící řasy).

Komentáře