Pesticidy ve vodě a potravinách

Pesticidy ve vodě jsou jedním z často diskutovaných témat dnešní doby. Ke zvýšené medializaci tohoto problému přispívá skutečnost, že kvalita podzemních vod se postupně zhoršuje. Konkrétně se jedná o nadlimitní hodnoty některých nežádoucích látek, mezi něž patří hlavně pesticidy využívané pro ochranu rostlin proti škůdcům a nemocem v zemědělství, lesnictví a zahradnictví. Ovšem tito škůdci se stávají postupem času vůči používaným látkám rezistentní, čímž se zvyšuje jejich dávkování nebo využívání již zakázaných látek, i přes stanovená nařízení.

Hnojení pesticidy
Hnojení pesticidy

U pesticidů byly sledovány některé nežádoucí účinky, projevující se na lidech i zvířatech. Především se jedná o účinky karcinogenní (rakovinotvorné), toxické, mutagenní (genetické poškození buněk) a teratogenní (vrozené a vývojové vady plodu). Mohou poškozovat centrální nervovou soustavu a ovlivňovat hormonální i imunitní systém živočichů. V posledních letech byla zavedena mnohá opatření, směřující k omezení a zákazu některých pesticidů. Ovšem zvýšená spotřeba nevhodných pesticidů v minulosti, se projevuje v podzemních vodách dodnes. Běžná dvoustupňová úprava vody není schopna odstraňovat látky, jakými jsou právě pesticidy. Z vody mohou být pesticidy odstraněny za pomocí reverzní osmózy nebo speciálních filtrů s aktivním uhlím. Mezi nejúčinnější a rovněž nejčastěji aplikované technologie pro snížení pesticidů ve vodě, patří systémy využívající granulované aktivní uhlí.

Pesticidy ve vodě - ČR
Pesticidy ve vodě – ČR (zdroj CHMI)

Pesticidy v potravinách

Zvýšený výskyt rezidua pesticidů není sledován pouze u vody, ale i u potravin, kam se dostává přímo nebo nepřímo. K přímému styku dochází u rostlin a plodin jimi ošetřených. Nepřímo se tyto látky dostanou například do masa nebo vajec v případech, kdy zvířata dostávají krmiva s obsahem těchto látek. Rezidua pesticidů se nejčastěji vyskytují především v ovoci a některých druzích zeleniny. Obsah těchto látek lze snížit důkladným omytím teplou vodou nebo roztokem vytvořeným z octa nebo jiných doporučovaných roztoků. Ovšem i přesto platí, že většina pesticidů není rozpustná v obyčejné pitné vodě.

Komentáře