Mangan ve vodě

Hnědou vodu s černými sraženinami a mastnými skvrnami na povrchu způsobuje vyšší koncentrace těžkých kovů a to železa a manganu. Takto znečištěná voda způsobuje zejména zanesené potrubí a při praní zanechává skvrny na prádle.
Mangan (Mn) je těžký kov stříbrné barvy a je jedním z nejrozšířenějších prvků zemské kůry a ve vetšině případech se nalézá společně se železem. Přirozeně se vyskytuje ve formě sloučenin, nejběžněji však jako burel (MnO2). Mangan snadno podléhá oxidaci a při reakci s vodou koroduje stejně jako železo.
Mn má široké uplatnění a nejčastěji se využívá v ocelářském průmyslu. Zde na sebe váže nežádoucí síru a kyslík, prvky zhoršující kvalitu oceli. Své uplatnění si našel i například ve sklářství a keramice.

mangan ve vodě
Mangan je nezbytný i potenciálně toxický při nadměrných dávkách pro všechny živé organizmy. Jedná se o esenciální prvek, což znamená, že si jej tělo neumí vytvořit a proto je závislé na jeho příjmu z potravy. Mn je důležitý pro strukturu kostí, krvetvorbu, správou funkci centrální nervové soustavy a enzymatických procesů. Je nedílnou součástí metabolismu cholesterolu a podílí se také na správném vývoji pojivových tkání. Zdrojem manganu jsou ořechy, ananas, hrách, fazole, špenát, čaj, kakao a obiloviny jako ovesné vločky, celozrnné pečivo nebo neloupaná rýže.
Při velmi nadměrném příjmu dochází k chronické otravě manganem, tzv. manganizmu, poruchám centrální nervové soustavy a projevům podobným Parkinsonově chorobě. Naopak dlouhodobý nedostatek vede k problémům kloubů, kostí, vazů, šlach a cévního systému. Špatná funkce metabolismu cholesterolu vede k jeho ukládání v cévních stěnách, což může vést až ke vzniku kardiovaskulárních chorob. Nedostatek manganu v těhotenství působí negativně na plod, zejména pak na vývoj kostních chrupavek, lebky či kolenních kloubů.

Přítomnost manganu v pitné vodě

Železo a mangan jsou tedy často nedílnou součástí vody, do které se dostávají z hornin v půdě, kterými voda protéká. Když jich je však moc, mohou i škodit. Důkazem vyššího výskytu jsou mastné skvrny na povrchu zakalené až černé vody. Překročení mezních hodnot (0,05 mg/l pro mangan a 0,2 mg/l pro železo) má vliv na organoleptické vlastnosti pitné vody a může způsobit zhoršení její chuti.
Zvýšené množství železa a manganu v průmyslu způsobuje nadměrné  opotřebení výrobního zařízení a usazování kalu v potrubí. V domácnosti vám naopak mohou zničit pračku nebo způsobovat skvrny na prádle.
Oba těžké kovy se ve větší míře vyskytují v  podzemních vodách.  Pokud tedy odebíráte pitnou vodu z hloubených vrtů či studní, je větší šance, že máte ve vodě zvýšený obsah železa a manganu. Přesné hodnoty a možnosti čistění zjistíte rozborem vody, který provádí specializované firmy nebo akreditované laboratoře.

Komentáře