Bakterie Legionella pneumophila

Legionelly jsou zákeřné bakterie, které se vyskytují v teplé vodě. Dosud bylo objeveno na šedesát druhů z nichž asi dvacet je nebezpečných. Nejčastější příčinou onemocnění je Legionella pneumophila. Tato bakterie se zkoumá od roku 1976, kdy ji byly poprvé na konto připsány zmařené lidské životy. Stalo se tak ve Filadelfském hotelu na srazu amerických legionářů vinou nečištěné klimatizace. V té se bakterie přemnožila a rozšířila vzduchotechnikou do celého hotelu včetně sálu, kde sraz probíhal. Od té doby se ji po legionářích říká právě legionella.

legionella

Legionella a prostředí

Bakterii obvykle najdeme na teplých a vlhkých místech při rozmezí teplot  20-45°C. Při vyšších teplotách než cca 70°C tak legionella umírá. Pokud je teplota vody nižší než 20°C, bakterie se nerozmnožuje, ale může se ponořit do „spánku“ ve kterém přetrvá tak dlouho, než se teplota vody zvýší.

Přímo ideálním prostředím pro růst legionell jsou zákoutí teplovodních rozvodů. V těchto místech neprobíhá dostatečná cirkulace vody, která se tak často pohybuje pomalu nebo i stojí. Vznikají zde úsady a rostou zde biofilmy ve kterých má bakterie perfektní úkryt.

K nákaze může dojít v bazénech, ve welness centrech, ve sprchách, v provozech, kde se používá teplá voda, ale i u zubaře.

Zdravotní problémy

Legionella je nitrobuněčný parazit, který proniká do lidských buněk ve kterých se dále množí. Onemocnění legionellou může mít dva stupně. První je tzv. Pontiatická horečka, která se projevuje jako chřipka a stejným způsobem odezní. Druhou, těžší variantou je Legionářská nemoc, která způsobuje akutní zápal plic a může končit i smrtí.

K nákaze touto bakteríí dochází výhradně vdechnutím mikroskopických kapek vody (aerosolu), ve které se nachází. Nákaza mezi lidmi nebyla prokázána. Ohroženi jsou zejména pacienti se sníženou imunitou (lidé po operaci, kuřáci,..).

Při podezření nákazy legionellou je nutné neprodleně vyhledat lékaře, který provede testy detekce antigenu v moči a stanoví další postup. Zpravidla se nasazují antibiotika.V obvyklých případech se podává erytromycin a tetracyklin, v těžších případech levofloaxin a azitromycin.

lgionella_zkumavka

Jak se legionell zbavit nebo jim rovnou předejít

Limity legionell ve vodě se v České republice stanovují vyhláškou č. 252/2004 Sb. ,kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Legionella je v přípustných koncentracích skoro v každém vodovodním systému. Ten se ale musí navrhovat a udržovat tak, aby nedošlo k jejímu přemnožení. Vodovodní systém je tedy potřeba navrhnout tak, aby neumožňoval stagnaci vody a aby zde nerostly řasy a neusazovaly se sedimenty. Pokud se i přesto bakterie přemnoží, je nutné nasadit nějakou formu dezinfekce. Někdy se používá dezinfekce termická (přehřívání vody v systému), efektivnějšímu odstranění legionell pomůže ale zejména dezinfekce chemická. Používá se chlór, ozon, monochloramin nebo oblíbený oxid chloričitý (chlordioxid).

 

 

 

Komentáře